היבטים משפטיים

מידע משפטי

משרד אביטבול ושות’

רחוב שמעון בן שטח 13 ירושלים, מיקוד 94147 – ישראל

 rue des Archives 68 , Paris – צרפת

אחראי הפרסום: דבורה אביטבול

טלפון: + 33 (0)1 78 90 03 73

אתר זה שייך לאביטבול ושות’, ומיועד אך ורק למתן מידע כללי למשתמשים. לא ניתן להתייחס לחומר הקיים באתר, בשום מקרה, בתור עצה משפטית, שידול ו/או הצעה לתת שירות.

אביטבול ושות’ אינם אחראים לזמינות או נגישות האתר, או מתחייבים לכך שהאתר לא שונה על ידי צד ג’ (האקרים, וירוסים וכו’).

אביטבול ושות’ עושים את מרב המאמצים לספק למשתמשים מידע מדוייק ועדכני, אך המשרד לא יישא באחריות לטעויות כלשהן או העדר פרטים.

החומר המפורסם באתר הוא קניין רוחני בלעדי של אביטבול ושות’.

 

האחראי על אירוח האתר:

GODADDY.COM, LLC

14455 N. Hayden Rd.,

Ste. 226, Scottsdale,

AZ 85260

טלפון: :+ (480) 505-8800

זכויות יוצרים

אתר זה  מכבד את חוק הגנת המידע הצרפתי מיום 6 בינואר, 1978, והאתר הוכרז כדין ב- Nationale de l’Informatique et des Libertés’ הצרפתי (CNIL), מספר רישום 1610179.

בהתאם לחוק זה, למשתמשים יש זכות לגישה, שינוי או מחיקה של מידע פרטי שלהם. אם ברצונך להשתמש בזכות זו, אנא שלח הודעת דוא”ל לכתובת: contact@abitbol-associes.com.

כל המידע יישמר לזמן שאינו ארוך יותר מהזמן הדרוש לטיפול בבקשתך.

אביטבול ושות’ יישמו מדיניות שמטרה למנוע איבוד מידע בשגגה או השמדת מידע, ולמנוע כל צורה אחרת של עיבוד מידע לא חוקי. כל חבר במשרד שיש שיש לו גישה למידע זה מכיר את המדיניות ונדרש לשמור על סודיותו.