בעיתונות

ניתוח משפטי בינלאומי עם עו”ד דבבורה אביטבול בקאליטה: פרספקטיבה קריטית על המצב ברפיח

Posted by on 29, 2024 in בעיתונות, Droit international

ניתוח משפטי בינלאומי עם עו”ד דבבורה אביטבול בקאליטה: פרספקטיבה קריטית על המצב ברפיח

  בהקשר של מתחים נמשכים והתפתחויות משפטיות מורכבות, הראיון עם עו”ד דבבורה אביטבול ששודר הבוקר בקוואליטה מספק תובנות חיוניות להתפתחויות המשפטיות הבינלאומיות האחרונות בנוגע לישראל ופלסטין. הנה מדוע כדאי לשים לב היטב לדיון המעמיק הזה. סיבוך משפטי בינלאומי נחשף עו”ד אביטבול מתחילה בסקירת המצב ברפיח, תוך הדגשת המשך פעולות הצבא הישראלי למרות ההוראות האחרונות מבית המשפט הבינלאומי לצדק (ICJ). המצב הזה ממחיש את הסיבוך ואת האתגרים של המשפט הבינלאומי בהקשר של קונפליקטים מזוינים, שבהם החלטות שיפוטיות בינלאומיות לעיתים נתקלות במציאות פוליטית וצבאית בשטח. תפקיד ביקורתי אך שנוי במחלוקת של בית...

המשך

Interview i24 News – Me Debborah Abitbol – Suite au Drame du Mont Méron

Posted by on 4, 2021 in בלוג, בעיתונות

Interview i24 News – Me Debborah Abitbol – Suite au Drame du Mont Méron

  Sur la question des responsabilités en lien avec l’organisation de l’évènement (vidéo 14:37 min)...

המשך

Objectif Alya : Le système juridique et le métier d’avocat en Israël

Posted by on 18, 2020 in עלייה ישראל, בלוג, בעיתונות, Uncategorized

Objectif Alya : Le système juridique et le métier d’avocat en Israël

  Objectif Alya : Le système juridique et le métier d’avocat en Israël Intervention de Me Debborah Abitbol dans le cadre d’une conférence sur Zoom organisée par l’Organisation Sioniste Mondiale...

המשך

Divorce en Israel – Garde alternée et pension alimentaire : Intervention de Me ABITBOL dans Israel Magazine suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

Posted by on 13, 2018 in בלוג, בעיתונות, גירושים ישראל - צרפת, Uncategorized

Divorce en Israel – Garde alternée et pension alimentaire : Intervention de Me ABITBOL dans Israel Magazine suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi

  Le 19 juillet 2017, une décision historique de la Cour suprême en Israel a donné une nouvelle orientation aux principes de justice sociale et d’équité en matière de garde alternée et pension alimentaire. En effet, alors que le montant des pensions alimentaires payées par les pères israéliens atteint la deuxième place de l’OCDE, cette réforme très attendue devrait permettre des jugements plus équitables ainsi qu’un un examen plus juste de la situation financière de chaque parent. Dr Debborah ABITBOL, experte sur les questions liées aux divorces internationaux notamment...

המשך

Me Debborah ABITBOL sur Studio QUALITA : Aux fins de lutter contre le Boycott “Israel doit imposer aux Etats une Convention internationale”

Posted by on 12, 2018 in בלוג, בעיתונות, חברות בישראל

Me Debborah ABITBOL sur Studio QUALITA : Aux fins de lutter contre le Boycott “Israel doit imposer aux Etats une Convention internationale”

    Interviewée par Daniel HAIK sur Studio QUALITA, Me ABITBOL propose, pour lutter plus efficacement contre le mouvement BDS, une homogénéisation du droit international en établissant d’une part une coopération active entre les différentes autorités étatiques visant a la défense des intérêts de l’Etat d’Israël et d’autre part en prônant la mise en place de conventions internationales visant à pénaliser toute action ou tentative de boycott à l’encontre d’Israël. Extrait de l’interview de Me Debborah ABITBOL en date du 07/02/2018 à...

המשך

Boycott contre Israël : La conférence internationale sur la lutte contre le mouvement BDS

Posted by on 11, 2018 in בלוג, בעיתונות, חברות בישראל

Boycott contre Israël : La conférence internationale sur la lutte contre le mouvement BDS

    Boycott contre Israël : Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle stratégie mondiale visant à lutter contre le mouvement Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS), l’Etat d’Israël a décidé d’organiser à Jérusalem, un congrès international réunissant avocats, experts, professeurs et juristes de plus de 24 pays pour débattre des solutions aux fins d’enrayer ce phénomène croissant. Le but de ce Brainstorming a échelle internationale initié par le Ministère des affaires stratégiques était de concentrer tous les moyens juridiques et médiatiques afin de lutter contre la...

המשך