להתגרש בארץ: החלת הדין הצרפתי על יחסי ממון בין בני זוג

Posted by on 5, 2020 in בלוג, גירושים ישראל - צרפת

להתגרש בארץ: החלת הדין הצרפתי על יחסי ממון בין בני זוג 1

להתגרש בארץ: החלת הדין הצרפתי על יחסי ממון בין בני זוג

החלת הדין הצרפתי על יחסי ממון בין בני זוג:

גירושין בינלאומיים הינם מסובכים ועלולים להביא להתנהלות משפטית מורכבת כגון התנהלות בשתי ערכאות מקבילות בשתי מדינות שונות, או החלת דין זר שאינו מוכר לבית המשפט הישראלי.

בישראל, ישנם המון צרפתים העולים לארץ אשר הינם נשואים ולאחר תקופה מגיעים להליך פירוד או גירושים בישראל. בתיקים אלו מתעוררים מספר שאלות: האם נחתם הסכם ממון בין בני הזוג? אם כן, האם הסכמי הממון שעליהם חתמו בחו”ל תקפים גם בישראל? ומה לגבי אלה שלא ערכו הסכם ממון בחו”ל? איזה דין יחול על יחסי הממון בין בני הזוג: הצרפתי או הישראלי?

כתוצאה מכך, כללי המשפט הבינלאומי הפרטי מחייבים במקרים מסוימים הצגת חוות דעת מומחה לדין הצרפתי על מנת להציג לבית המשפט הישראלי את תחולת החוק הצרפתי במסגרת הליך גירושין.

יחסי ממון הינם היחסים הכלכליים בין בני הזוג שנובעים מממון שנצבר על ידי שניהם או מי מהם. לפי הדין הישראלי, המונח “ממון” מתייחס לכלל נכסי בני הזוג – מיטלטלין, מקרקעין וכל נכס אחר.

על מנת להחיל דין ישראלי או דין צרפתי, עלינו לבדוק קריטריון חשוב – מועד הנישואין של בני הזוג. נבחין בין בני זוג שנישאו בצרפת לפני 1992, לבין בני זוג שנישאו בצרפת אחרי 1992.

בני זוג שנישאו בצרפת לפני 1992

במקרה זה, יחול המשפט הבינלאומי הפרטי הקבוע בסעיף 15 לחוק יחסי ממון התשל”ג – 1973, שהדין החל הינו דין מקום מושבם של בני הזוג בשעת עריכת הנישואים. בית המשפט הישראלי יצטרך להחיל על ענייני חלוקת ממונם של בני הזוג את החוק הצרפתי. עניין זה הודגש גם בפסיקה הישראלית בתמ”ש 10624/05 מ”י נ’ מ’ א’, שם נקבע כי כאשר נחתם הסכם ממון בחו”ל יש לדון עפ”י הדין הזר בהתאם לסעיף 15 לחוק יחסי ממון כנזכר לעיל.

בשלב זה, נטל ההוכחה הינו לצד הטוען להחלת הדין הצרפתי, כך משרד עו”ד אביטבול ושות’ נכנס לתמונה על מנת להציג לבית המשפט בישראל חוות דעתו בדין הזר, הדין הצרפתי.

חוות דעת זו תראה בין היתר, איך מחילים את הדין הצרפתי על יחסי הממון, היא תציג את הוראות הדין הצרפתי בנוגע לפירוק וחלוקת הרכוש ועוד.

לעומת זאת, אם בני הזוג ערכו הסכם ממון בצרפת, אזי המשפט הבינלאומי הפרטי יכבד את הבחירה שעשו על פי ההסכם, בהנחה שנחתם ביניהם כחוק בצרפת. להסכם כזה ולהוראותיו יהיה תוקף מלא. כמובן שגם פה חוות דעתו של המשרד חשוב על מנת להציג איך נוכל להחיל את הדין הצרפתי בישראל. חוות הדעת עוזרת לבית המשפט בישראל להחיל את הדין שהוא חייב להחיל עצם היותו נחתם בהתאם לחוק הצרפתי.

בני זוג שנישאו בצרפת אחרי 1992

ב-14 במרץ 1978 נחתמה “אמנת האג” בעניין יחסי ממון בין בני זוג. צרפת הצטרפה לאמנה ב-1992, וזו חלה על צרפתים שנישאו בצרפת לאחר כניסתה לתוקף.

באשר לבני זוג צרפתים שנישאו לאחר כניסת האמנה לתוקף ולא ערכו ביניהם הסכם ממון, על פי האמנה הדין שיחול על יחסי הממון ביניהם הוא החוק של המדינה שבה שניהם הקימו את מגוריהם הראשונים אחרי הנישואים. במידה שבני הזוג התגוררו בצרפת לאחר נישואיהם – הדין הקובע יהיה הדין צרפתי.

האמנה קובעת, בשונה מכללי המשפט הבינלאומי פרטי, שינוי אוטומטי של הדין בכמה מקרים. למשל במקרה של מגורים במדינה אחרת יותר מעשר שנים, או במידה שבני הזוג בחרו להתגורר במדינה שבה יש להם אזרחות. כמו כן, בני זוג צרפתים שעולים לארץ, אחרי שהות של עשר שנים, הדין שיחול על חלוקת הממון ביניהם יהיה הדין הישראלי.

לעומת זאת, אם בני זוג שנישאו בצרפת לאחר 1992 ערכו בצרפת הסכם ממון שנחתם כדין, ומבקשים כיום להתגרש בישראל, יחולו עליהם הוראות ההסכם שנחתם ביניהם. במסגרת הסכם כזה יכולים הצדדים לבחור להחיל על עצמם אחד מכמה דינים הנקובים באמנה, למשל דין אזרחותו של אחד מבני הזוג בשעת עריכת ההסכם, דין מקום מושבו של אחד מבני הזוג בשעת עריכת ההסכם.

במסגרת הסכם כזה בני הזוג יכולים לבחור את המשטר הרכושי שיחול עליהם: הסכם הפרדה רכושית; הסכם שיתוף מלא; הסכם לפיו החוק שיחול על נכסי הנדל”ן יהיה מקום הימצאם של המקרקעין ועוד. להסכם כזה, בהנחה שנעשה כחוק בצרפת, יש תוקף מלא ללא הגבלת זמן או מקום כל עוד לא שונה בהסכמה הדדית על ידי בני הזוג.

מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, והמידע המופיע בו יבחן כל מקרה לגופו.

משרד עורכי הדין אביטבול ושות’ עומד לרשותכם לכל שאלה.

להתגרש בארץ: החלת הדין הצרפתי על יחסי ממון בין בני זוג 2

משרד עורכי דין אביטבול ושות’

רחוב שמעון בן שטח 13, 94147, ירושלים
Tel: + 972 (0)2 595 63 41
Fax: + 972 (0)2 591 63 26

66 Av Victor Hugo – Immeuble LEONARD DE VINCI Paris 16ᵉ
Tel: + 33 (0)1 78 90 03 73
Fax: + 33 (0)1 77 74 63 99

contact@abitbol-associes.com

 

יצירת קשר

אנא מלאו את הטופס. ניצור עמכם קשר בהקדם האפשרי.

(שם (חובה

(דואר אלקטרוני (חובה

(טלפון (חובה

נושא

תוכן ההודעה