בלוג

(Français) Régimes matrimoniaux France-Israël : Mariage séparatiste et divorce

Posted by on 22, 2023 in עלייה ישראל, בלוג, גירושים ישראל - צרפת, Newsletter

Sorry, this entry is only available in Français.

המשך

Obtaining Spanish Nationality: Law of Democratic Memory

Posted by on 16, 2023 in בלוג, אזרחות ספרדית ליהודים

Obtaining Spanish Nationality: Law of Democratic Memory

On October 19, 2022, the Spanish Parliament passed Law 20/2022 on Democratic Memory to allow applicants who meet the following criteria to apply for Spanish nationality. This law applies to people born outside Spain to a father or mother, grandfather or grandmother, who were originally Spanish. It also applies to persons born outside Spain to a father or mother, grandfather or grandmother, originally Spanish, who, having been forced into exile for political, ideological, religious or sexual orientation and identity reasons, have lost or renounced their Spanish nationality. However, it will...

המשך

Avocats experts en crypto-monnaies : les avantages de faire appel à leur expertise

Posted by on 16, 2023 in crypto currencies, בלוג, crypto monnaies, חברות בישראל, מסים ישראל-צרפת

Avocats experts en crypto-monnaies : les avantages de faire appel à leur expertise

If you’re involved in the world of crypto-currencies, you already know that the field is complex and constantly evolving. The laws and regulations that govern crypto-currencies can vary greatly between countries and jurisdictions. In addition, the underlying technology that allows crypto-currencies to work is also very complex and requires technical expertise. All of this means that it is extremely important to work with an expert crypto-currency law firm to ensure that your interests are protected. Expertise in crypto-currency regulation One of the main reasons why it’s...

המשך

תרגומים מאושרים בשבועה ומוסמכים מעברית לצרפתית: מהו תרגום מוסמך?

Posted by on 19, 2023 in בלוג, Traductions Hébreu-Français

תרגומים מאושרים בשבועה ומוסמכים מעברית לצרפתית: מהו תרגום מוסמך?

התרגומים מאושרים בשבועה ומוסמכים הם חלק בלתי נפרד מהעולם המשפטי והמנהלי. הם מאפשרים לתרגם מסמכים רשמיים לשפה זרה עם הכרה רשמית. תרגום מוסמך חייב להיות מאושר על ידי מתרגם מוסמך שמאשר את איכותו ודיוקו של התרגום. במאמר זה, נסביר מהו תרגום מוסמך, איך למצוא מתרגם, המחירים, האישור, הדרישות להיות מתרגם מוסמך, וגם ההקשרים השונים בהם תרגום מוסמך דרוש. מהו תרגום משפטי מאושר בשבועה ומוסמך? תרגום משפטי מאושר בשבועה ומוסמך הוא תרגום רשמי של מסמכים המאושר על ידי מתרגם מוסמך. תרגומים מוסמכים נדרשים בדרך כלל עבור מסמכים משפטיים, תעודות לידה, תעודות לימוד, דרכונים ומסמכים רשמיים אחרים. איך מוצאים מתרגם...

המשך

Fiscalité Israel-France: la résidence fiscale d’un nouvel immigrant au sens de la Convention franco-israélienne de non double imposition

Posted by on 12, 2023 in עלייה ישראל, בלוג, מסים ישראל-צרפת

Fiscalité Israel-France: la résidence fiscale d’un nouvel immigrant au sens de la Convention franco-israélienne de non double imposition

  Arrêt CAA Toulouse 13 octobre 2022 n° 20TL22832 Par cet arrêt, la Cour Administrative d’appel de Toulouse va enfin se positionner sur la portée à donner à la restriction contenue dans l’article 4.1.de ladite Convention franco-israélienne. Doit-on y entrevoir une première entorse à l’outil multilatéral signé par Israël le 7 juin 2017 concourant à l’élimination des doubles non-impositions, ou bien s’agit-il de la bonne application de la volonté du législateur s’agissant d’un avantage fiscal maîtrisé n’entravant pas les règles visant à prévenir l’évasion et l’optimisation fiscale. Il sera...

המשך

Mesures d’exécution – Otsaa Lapoal : Comment assurer la défense du débiteur ?

Posted by on 26, 2023 in בלוג, אזרחות, Mesures d'exécution - Otsaa lapoal, Newsletter

Mesures d’exécution – Otsaa Lapoal : Comment assurer la défense du débiteur ?

  Le groupe nominal “mesures d’exécution” (“otsaa lapoal” en hébreu) suscite à juste titre de nombreuses inquiétudes dans l’esprit d’un débiteur dès lors qu’il peut s’agir de mesures coercitives engendrant des procédures complexes dans le cadre desquelles le débiteur pourrait se voir contraint de se séparer de ses biens et subir diverses sanctions imposées par ses créanciers dans le cas courant de la vente forcée de biens.   Mesures d’exécution (“otsaa lapoal“) : à quoi le débiteur est-il exposé ?  Le débiteur pourrait en effet se voir imposer...

המשך