פורקס-הונאה

הונאת האופציות הבינאריות: הופעה של עו”ד דבבורה אביטבול בחדשות ערוץ 10

Posted by on 27, 2016 in פורקס-הונאה, הונאת האופציות הבינאריות, בלוג, בעיתונות

הונאת האופציות הבינאריות: הופעה של עו”ד דבבורה אביטבול בחדשות ערוץ 10

  Arnaque Options Binaires:  Extrait de l’émission de Amnon LEVI diffusée sur Aroutz 10 sur le thème des options binaires en Israël, reportage durant lequel Me Debborah ABITBOL, associée du cabinet ABITBOL & Associes, s’est exprimée sur les derniers développements. Voir l’enregistrement (Partie 1) Voir l’enregistrement (Partie 2)...

המשך

Arnaque FOREX et OPTIONS BINAIRES: Interview de Dr Debborah ABITBOL dans le TIMES OF ISRAEL

Posted by on 26, 2016 in פורקס-הונאה, הונאת האופציות הבינאריות, בלוג, בעיתונות

Arnaque FOREX et OPTIONS BINAIRES: Interview de Dr Debborah ABITBOL dans le TIMES OF ISRAEL

    Dr Debborah Abitbol, associée fondatrice du cabinet Abitbol  & Associés, répond aux questions du magazine QUE CHOISIR, dans le cadre de leur article intitulé “Victime du FOREX – Une lueur d’espoir”. Dr Abitbol, en exercice sur les deux Barreaux à Paris et à Jérusalem, en charge actuellement de la défense de nombreuses victimes du FOREX, explique avoir engagé la responsabilité des banques dans cette affaire, ces dernières étant tenues à une obligation de déclaration des mouvements bancaires anormaux. Pour lire l’article:...

המשך

הונאת האופציות הבינאריות: הופעה של עו”ד דבבורה אביטבול בחדשות ערוץ 2

Posted by on 30, 2016 in פורקס-הונאה, הונאת האופציות הבינאריות, בלוג, בעיתונות

הונאת האופציות הבינאריות: הופעה של עו”ד דבבורה אביטבול בחדשות ערוץ 2

הונאת האופציות הבינאריות: הופעה טלוויזיונית של עו”ד דבבורה אביטבול (בחדשות ערוץ 2) המייצגת צרפתים רבים שנפגעו מחברות מסחר שבסיסן...

המשך

Arnaque FOREX et OPTIONS BINAIRES: Interview de Dr Debborah ABITBOL dans le TIMES OF ISRAEL

Posted by on 20, 2016 in פורקס-הונאה, הונאת האופציות הבינאריות, בלוג

Arnaque FOREX et OPTIONS BINAIRES: Interview de Dr Debborah ABITBOL dans le TIMES OF ISRAEL

    Dr Debborah Abitbol, associée fondatrice du cabinet  Abitbol  & Associés, répond aux questions des journalistes Simona Weiglass et Charlotte Guimbert du TIMES OF ISRAEL, dans le cadre de leur article intitulé “Alors qu’Israël ferme les yeux sur les fraudes aux options binaires, des Français enquêtent”. Dr Abitbol, en exercice sur les deux Barreaux à Paris et à Jérusalem, a déposé des plaintes avec constitution de partie civile dans les intérêts des victimes contre plusieurs compagnies de Forex et Options binaires israéliennes. Elle prévoit de poursuivre les mêmes...

המשך

פלטפורמות ואופציות בינאריות של פורקס: שינויים משמעותיים בחוק הישראלי עם כניסתו לתוקף של סעיף 42 לחוק לניירות ערך

Posted by on 8, 2015 in פורקס-הונאה, בלוג

פלטפורמות ואופציות בינאריות של פורקס: שינויים משמעותיים בחוק הישראלי עם כניסתו לתוקף של סעיף 42 לחוק לניירות ערך

ב26 במאי 2015 נכנס לתוקף תיקון לסעיף 42 לחוק לניירות ערך, התיקון אומר שתותר פעילות מסחר רק בכפוף לאישור מהרשות (הרשות לניירות ערך). בתקווה שתיקון זה יפסיק את כל שיטות הפעולה הלא חוקיות של החברות העוסקות במט” ח ובאופציות בנאריות, וזאת על ידי הגדרות של כללים ברורים בעניין. אפקטיביות של רפורמה זו תיתכן רק במקרה של ערנות מוגברת מצד הרשויות. התנאים לקבלת הרשיון לפי סעיף 44 יג’ לחוק, התנאי לביצוע מסחר במט”ח הוא קבלת רשיון על פי התנאים הבאים: – חייבת להיות בקרה וכיוון מישראל, במקרה והחברה אינה מכוונת מישראל חייבת להיות לה את האפשרות למלא אחר כל החובות לפי חוק זה. –...

המשך

Arnaque FOREX: les résultats alarmants de l’étude de l’AMF

Posted by on 16, 2014 in פורקס-הונאה, בלוג

Arnaque FOREX: les résultats alarmants de l’étude de l’AMF

En suite de notre dernière publication sur les risques d’arnaques que présentent certaines sociétés de Forex, nous avons pu constater que les plaintes au pénal font l’objet d’une augmentation exponentielle des lors que les victimes de ces arnaques, investisseurs professionnels comme particuliers, entendent bien récupérer les sommes investies. Rappelons que certains particuliers se retrouvent dans des situations financières parfois irréversibles ayant perdu leurs économies de toute une vie. L’AMF a choisi de lancer une campagne de prévention tendant à prévenir les risques...

המשך