Posts Tagged "דרכון ספרדי"

רכישת דרכון ספרדי לישראלים

Posted by on Oct 16, 2015 in Blog, Spanish citizenship for the Jews

רכישת דרכון ספרדי לישראלים

רבים הם המבקשים דרכונים זרים , בייחוד דרכונים אירופאיים. לאחרונה נושא הדרכונים הזרים עלה לכותרות כאשר הפרלמנט הספרדי אישר חוק הנוגע למתן אזרחות ספרדית לצאצאי מגורשי ספרד מהמאה ה15. חוק מהפכני זה הופך את רכישת האזרחות הספרדית לאפשרית, והכי חשוב, ללא צורך לוותר על האזרחות הישראלית. משרדנו מתכבד להציג בפניכם את התנאים לקבלת דרכון ספרדי ודרך הוצאתו, לפי החוק שנכנס ב-1 באוקטובר 2015. ישנם שני תנאים שבהם יש לעמוד על מנת לקבל את האזרחות: א. הוכחת מעמד של ספרדי. ב. הוכחות קשר מיוחד לספרד. תנאים אלו יבחנו כמכלול. על מנת להוכיח מעמד של ספרדי יש להמציא את המסמכים הבאים: 1. אישור של הפדרציה של הקהילות...

Read More